Geloof 2 results

Carel ter linde over troost en presentie

Volgens ter Linden zijn de bijbelverhalen vooral te zien als levensverhalen, als metaforische vertellingen (beeldspraak) en Jezus wordt niet gezien als de biologische zoon van God. Over god spreekt hij als geest die ons inspireert tot het doen van liefde, trouw en rechtvaardigheid: 'God kent zichzelf niet, zoals ook de liefde zichzelf niet kent. Het is de mens die het moet doen'.

Wonder van betekenis (met video)

Paul van Tongeren is hoogleraar wijsgerige ethiek. Wat hem steeds weer overrompelt, is wat hij het 'wonder van betekenis' noemt: wij nemen de werkelijkheid waar en kennen daar bewust maar ook onbewust voortdurend betekenis aan toe.