Literatuur voor hulpverleners 9 results

Een coupe verder – Eddy Hekman (met video)

Met: Eddy Hekman schreef het boek 'Een coupé verder...' met de moordenaar van zijn dochter. Oorzaak van zijn daad ligt volgens Hekman én de dader aan overmatig gebruik van antidepressiva. Naast Hekman zitten ook wetenschapsonderzoeker prof. Trudy Dehue en hoogleraar psychiatrie prof. Jim van Os aan tafel.

Het nieuwe zwart – Darian Leader

Depressie is over vijftien jaar volksziekte nummer 1, voorspelt de World Health Organisation. De afgelopen tien jaar zou het aantal mensen dat aan depressie lijdt al verdubbeld zijn. De oplossing wordt in toenemende mate gezocht in medicatie. ...

Handboek rouwbegeleiding – Maes & Modderman

Rouw is het antwoord dat iemand geeft op het verlies van een persoon met wie hij een betekenisvolle relatie heeft. Het is een aanpassingsproces aan een verander(en)de innerlijke en uiterlijke realiteit, met als doel het verlies te integreren in het ...

Ondernemen in Welzijn – Paul Overvoorde en Petra Biemans

Er verandert veel in het welzijnswerk. Dit heeft gevolgen voor de sociaal werkers en de wijkbewoners die zij ondersteunen. Het boek Ondernemen in Welzijn laat zien welke veranderingen er gaande zijn, wat de gevolgen daarvan zijn en welke rol ...

Stemmingsklachten – Corrie Baas

Methoden, casuïstiek en oefeningenStemmingsklachten komen in onze maatschappij veel voor en hebben een breed scala aan oorzaken en uitingsvormen. Dysthymie, depressie, angst, manische depressiviteit, burn-out, stemmingsklachten bij lichamelijke ...

Lof der oppervlakkigheid – Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold schreef een proefschrift over contacten tussen de buurtbewoners en mensen met een psychiatrische achtergrond. Op verschillende plekken in Nederland leidt de vestiging en het verblijf van mensen met een beperking nogal eens tot ...

Trudy Dehue – Betere Mensen

Met de vraag wie abnormaal moet of mag heten, opent het nieuwe boek Betere mensen van de Groningse hoogleraar Trudy Dehue. Een uitzonderlijk relevant boek in een tijd waarin allerlei gedrag geëtiketteerd wordt en vervolgens gemedicaliseerd. ...

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt – Kruiter ea

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van ...

Liefdesbang – Hannah Cuppen

In haar boek Liefdesbang beschrijft Hannah Cuppen, therapeut en trainer, ons aller dans van verlatingsangst en bindingsangst: van aantrekken en afstoten, dat wat ons gevangen houdt in een afhankelijkheidsrelatie. Hannah Cuppen is vanuit haar eigen ...