Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt – Kruiter ea

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen.

In Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt brengt een breed spectrum van wetenschappers en journalisten de nieuwe situatie scherp in beeld.

Door professionals en burgers te volgen en te bevragen is een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen? Met bijdragen van onder anderen Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Jos van der Lans Pieter Hilhorst, Pepijn van Houwelingen, Sjors van Beek, Dana Feringa, Rob Arnoldus en Cher Steinfeld. www.socialevraagstukken.nl

Albert Jan Kruiter bestudeerde multi-probleem-aanpakken in tal van grote steden, en schreef daar verschillende boeken over. Albert Jan Kruiter is werkzaam bij het Instituut voor Publieke Waarden.

Femmianne Bredewold is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek en onderzoeker bij het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work aan Fontys Hogeschool.

Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van sociale-vraagstukken.nl.

Bestel het boek hier