Ned. Ver. Vrijwillige Euthanasie (tekst)

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

NVVE geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekken wilsverklaringen, houden onderzoek en ondersteunen en faciliteren initiatieven met betrekking tot het zelfgewilde levenseinde.

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven

De vereniging zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. De NVVE wil een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Hulp bij het zelfgewilde levenseinde is in hoge mate afhankelijk van de bereidheid van artsen om de gevraagde hulp te verlenen. De ruimte die de wet voor lijdende mensen met een doodswens biedt, wordt door veel artsen tot dusverre onvolledig benut.

Gevormd voor leden

Onze organisatie staat altijd voor haar leden klaar. U kunt bellen voor een gesprek of om een afspraak te maken. Voor algemene vragen of met hulpvragen die voortkomen uit een crisissituatie.
Het Adviescentrum is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar.

Groeiend sinds 1973

De vereniging is als Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie op 23 februari 1973 opgericht als reactie op de rechtszaak Postma. Van een klein maar actief groepje in het Friese Vinkega groeide de NVVE uit tot een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. De NVVE ontvangt geen subsidies en is voor haar inkomsten afhankelijk van contributie van de leden. Meer over de doelstelling is ook te vinden in de statuten van de NVVE.

De NVVE heeft ondertussen 166.000 leden. Elke dag komen daar ongeveer 50 bij.
Op het bureau in Amsterdam werken 30 medewerkers. Daarnaast zijn er verspreid over het land 160 consulenten actief.