Positieve Psychologie

Die visie van Seligman staat op twee benen. Hij is positief over de psychiatrie, het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) en toegenomen behandelmogelijkheden, maar hij onderkent tegelijk de stigmatisering van mensen met psychische problemen, tot slachtoffers. ‘We vergaten dat mensen ook eigen keuzes kunnen maken, we waren alleen maar bezig om mensen minder ongelukkig te maken en we ontwikkelden geen methodes om hen echt gelukkig te maken.”

Als tegenhanger van de DSM, heeft hij de Classification of Strengths and Virtues (Handboek van innerlijke kracht en goede eigenschappen) bedacht.[7]

Seligman en zijn team stuurde onderzoekers naar 70 landen, van Groenland tot de Masai en concludeerde dat er een aantal goede eigenschappen (deugden) zijn die voor alle culturen gelden: wijsheid, moed, liefde en medemenselijkheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, zelfbeheersing en spiritualiteit.

Centraal in de positieve psychologie staat, voor Seligman, het begrip eudaimonia, het zoeken naar gelukzaligheid (flow). Niet het najagen van oppervlakkige genoegens en kicks, maar “bijvoorbeeld een goed gesprek, waarin men de tijd neemt om na te denken. Als je in eudemonisch bent, staat de tijd stil. Je voelt je volledig op je gemak. Je bent één met de muziek.”